Tehetségpont


Azonosító: TP 120 000 052
E-mail: lilla@lilla-debrecen.edu.hu
Honlap: www.lillateri.hu
Célcsoport: Általános iskolás korúak
Hatókör: Települési Kapcsolattartó:Kelemenné Fegyveres Ildikó
Debrecen Vág u. 9.
4031 Magyarország
Tel.: 0036-52-413178
Fax: 0036-52-530150 • A Tehetségpontot megalakító szervezetek, illetve magánszemélyek

  Lilla Téri Általános Iskola
  Lilla Téri Általános Iskola Szülői Munkaközössége

 • Mi teszi Önöket alkalmassá/elhivatottá e kezdeményezésre? (eddigi tevékenység, szakértelem ezen a területen)

  Iskolánk a Lilla Téri Általános Iskola kiemelten kezeli a differenciált képességfejlesztést, ezen belül a tehetséggondozást. Már a 2008/2009. tanévben is az iskola 363 tanulója közül szervezett keretben 138 tanuló részesült valamilyen területen tehetségfejlesztésben. Jelenleg tanulói létszámunk több mint 400 fő. Megpróbálunk minden tehetségígéretet felfedezni és fejleszteni.

  Ehhez a tevékenységhez elhivatott pedagógusokkal rendelkezünk, akik a tanórán kívüli foglalkozások mellett a differenciált óraszervezéssel is segítik a tehetségek kibontakozatását, fejlesztését. Pedagógusaink a kompetencia alapú oktatás elkötelezett hívei. Szívesen szerveznek rendhagyó órákat, alkalmazzák az új ötleteket, használják a számítógépet, a digitális tálát az órák során.

  Két tanítási nyelvű iskolaként az idegen nyelv oktatását kiemelten kezeljük, de minden műveltségterületen kutatjuk a tehetséges gyerekeket és velük külön is foglakozunk.

  Egy pedagógusunk tehetségfejlesztő egyetemi végzettséggel rendelkezik, 25 pedagógusunk Géniusz képzések keretében vett részt tehetség-témakörben továbbképzésen.

  Iskolánk Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által végzett tehetségmérésekben is részt vesz, tehetségfejlesztő csoportot működtet. Ezen kívül 3 tehetségterületen: sport, művészet és idegen nyelv területen tehetségdiagnosztikát és tehetséggondozást végzünk szervezett keretekben is.

  Évek óta rendszeresen megrendezzük megyei komplex tanulmányi versenyünket, ami jó lehetőség a tehetséges tanulók megmérettetésére. Mi is szívesen veszünk részt más iskolák versenyein, rendezvényein.

 • A Tehetségpont tervezett hatóköre és együttműködései. Milyen hatókörre kívánják a megalakítandó TehetségpontŽ tevékenységét kiterjeszteni? Milyen együttműködéssel kívánják biztosítani azt, hogy a tervezett hatókör tehetségsegítő kezdeményezéseit, e munkában aktív, illetve az ez iránt érdeklődő embereket, intézményeket és forrásokat munkájukba be tudják vonni?

  Helyi hatókörrel rendelkező tehetségpontként működünk. Együttműködünk más tehetségpontokkal, intézményekkel, civil szervezetekkel. Együttműködési megállapodásaink vannak többek között óvodával, középiskolával, könyvtárakkal, múzeummal, de a Bocskai Lövészdandárral is.

  A város egyetlen két tanítási nyelvű általános iskolájaként, idegen nyelv területen szeretnénk tehetségfejlesztő tevékenységünket kiterjeszteni városi illetve megyei szinten.
  Minden évben legalább egy megyei bemutató órát tartunk, - nem csak angol nyelvből-, ahol a fő hangsúlyt a differenciált óraszervezésre tesszük.

 • A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai. Milyen specifikus tehetségformák segítésével kívánnak különösen foglalkozni? Milyen konkrét programokat, rendezvényeket terveznek a megalakulásuk utáni első évben?

  Tehetségfejlesztő csoportok működtetését ezután is folytatjuk, valamint a komplex megyei tanulmányi versenyünket is megrendezzük.
  Tehetség-napot kívánunk tartani, ahol a szakmai előadások mellett tehetséges tanulóink is megmutathatják tudásukat.
  Nyári táborunkat is úgy szervezzük, hogy a különleges nyelvi és kézműves programok a tehetségfejlesztést segítség.
  Dráma szakkört működtetünk.

 • Pedagógiai és pszichológiai szakmai alapok és háttér. Hogyan kívánják biztosítani a Tehetségpont pedagógiai és pszichológiai szempontból is megfelelő segítségét az érdeklődő fiatalok tehetségének minél jobb felismerése és segítése érdekében? Sorolják fel azon szakemberek nevét, akiket megnyertek e tevékenység segítésének és röviden adják meg e szakemberek szakmai hozzáértésük forrását.

  Dr. Balogh László pszichológiai tudományok kandidátusa - Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézet Vezetője.
  Az ő vezetésével dolgoztuk ki az iskolában a 4. osztályban elvégzett tehetségméréseket valamint a tehetségcsoport működésének elveit, programját. Ezt Debrecen Város Önkormányzata, valamint a Hajdú-Bihar M. Közoktatási Közalapítvány is támogatja. A Városi Pedagógiai Szakszolgálat Dr. Dömösiné Rápolti Éva vezetésével szintén segíti tehetséggondozó tevékenységünket szakmai tanácsaival.

  16 pedagógusunk felkészítést kapott továbbképzés keretében a kompetencia alapú oktatásra.
  25 pedagógusunk rendelkezik 30 órás tehetség témakörű továbbképzéssel.
  Iskolánk Ökoiskola, így ezen iskolák hálózatán keresztül is segítséget kap a tehetségfejlesztéshez.

 • Eredményesség és hatékonyság. Milyen módon segítik, tervezik tanácsadó, tehetséggondozó munkájuk eredményességének és hatékonyságának felmérését és növelését?

  A 4. osztályban végzett tehetség-mérést, amely Dr. Balogh László professzor úr szakmai vezetésével történik, 6. osztályban megismételjük a teljes tanulói körben és a fejlődésük így nyomon követhető.

  Ezen kívül versenyeztetés, a tanulók haladásának továbbkövetése. Rendszeres időnként szintmérés történik.
  Saját tehetséggondozó programjaink 56-60 órásak, a végén visszaméréssel zárulnak, amik az új fejlesztési ciklus kiindulási értékei is egyben.
  Szülői tájékoztatókat tartunk, ahol az érdeklődő szülőknek adunk tanácsot a gyermekük fejlődésével, fejlesztésével kapcsolatban.

 • Munkastílus. Mit terveznek annak érdekében, hogy munkájukban a személyes és "civil jelleg" legyen a legnyomatékosabb elem, és hogy elkerüljék a hivatalszerű, bürokratikus működést?

  Minden gyermek személyiségét - szükség szerint pszichológus igénybevételével- kielemezzük, és a képzésüket ennek figyelembevételével tervezzük meg. A képzés önkéntes, tehát a szülő és a gyermek egyetértésével történik. Különösen nagy figyelemmel kísérjük a hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek fejlődését az esélyegyenlőség érvényesülésének érdekében.

  A tehetségfejlesztés szervezeti kereteit nem csak iskolán belül határozzuk meg, hanem erdei iskolát, kulturális intézményeket is (múzeumok, színház, mozi, stb.) is igénybe veszünk.

 • Anyagi fenntarthatóság, önfenntartás. Mit tettek, és mit terveznek a Tehetségpont anyagi fenntarthatóságának, önfenntartásának biztosítása érdekében?

  Debrecen Város Önkormányzata szakmailag támogatja a tehetségfejlesztést.
  Kompetencia alapú oktatás folytatása.
  Tehetségcsoport működtetése.
  Pályázatok figyelemmel kísérése; részvétel minden olyan pályázaton, amely a tehetséges gyerekekkel való foglakozást segíti.