Örömmel értesítjük, hogy iskolánk a Lilla Téri Általános Iskola Lilla Téri Elementary School a TÁMOP -3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztésére kiírt pályázaton 170 000 000 Ft-ot nyert.

A következő célokat tűztük ki a pályázati kiírásnak megfelelően:

  • intézményünk pedagógiai- módszertani megújulása,
  • a magasabb színvonalú oktatás érdekében a pedagógusaink szakmai fejlődésének elősegítése szaktárgyi tanár továbbképzések megvalósításával
  • a diákok egészséges életmódra nevelése, egészségtudatos, szemléletformáló iskolai nevelés elterjesztése a tanulók testi- lelki- szellemi állapotának, egészségvédelmének és egészségfejlesztésének érdekében,
  • a környezettudatos szemlélet kialakítását megcélzó iskolai szabadidős tevékenységek ösztönzése,
  • a gazdasági kultúra, a vállalkozói készségek fejlesztése, a munkaerő- piaci helytállást, alkalmazkodást megalapozó programok alkalmazása az iskolában
  • az aktív állampolgárság készségeinek fejlesztése, a nevelés- oktatás hozzájárulása a nemzeti és európai identitás kialakulásához
  • a helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés, partnerség, kapcsolat kialakítása nevelési-oktatási feladatok megvalósításában,
  • digitális, sport – és egyéb taneszközök intézményi szintű fejlesztése, elősegítve az iskoláskorú gyerekek készség- és képességfejlesztését, kreativitásuk fejlesztését valamint a testmozgás iránti igény viselkedésbe épülését

Ezen célok elérése érdekében szakköröket, fejlesztő foglalkozásokat szervezünk diákjainknak. Egészségnapokat, hagyománnyá tehető rendezvényeket, nyelvi témaheteket rendezünk. Nyári táborokban fejleszthetik nyelvtudásukat tanulóink, valamint síelhetnek. Ezen tevékenységeket a pályázat anyagilag és eszközök beszerzésével is támogatja.

A pályázat teljes anyaga a könyvtárban hozzáférhető.