IskolánkrólA Lilla Téri Általános Iskolát 1957-ben alapították. 1957-1962-ig a Szotyori utcán működött egy lakóházból kialakított helyiségben. A jelenlegi épület 1962-ben épült fel, ettől az évtől itt folytatta működését az iskola.

Az intézmény nyolc osztályos, évfolyamonként két osztály működik. Jelenleg két részből áll, a Vág utca 9. szám alatti főépületből (nyolc osztályterem, két szaktanterem, tanulócsoportos foglalkozásra kialakított kisterem, ebédlő - ami osztályteremként is funkcionál - , két sportpálya, tornaterem, tanári munkaszoba és szertár) és a Bartók Béla utca 74. szám alatti tagiskolából (három osztályterem, tornaszoba és nevelői szoba).

Az intézmény Debrecen egyik kertvárosában a Köntöskertben található, nagy parkosított udvarral, sportpályákkal és teniszpályával illetve játszótérrel rendelkezik. Az iskola épülete nem új, de jól karbantartott, az utóbbi években szinte mindent felújítottak benne. Belseje esztétikus, jól berendezett, a bútorok többsége új. A légkör családias, a gyerekek és a szülők kérése mindig meghallgatásra talál, és lehetőség szerint teljesül is.

Az iskola a 2003/2004-es tanévtől két tanítási nyelvű magyar-angol képzést is folytat felmenő rendszerben. Ez azt jelenti, hogy az egyik osztályban heti öt órában első osztálytól tanulják az angol nyelvet, ebből egy órát anyanyelvű tanár tart. Ezen kívül három tárgyat - informatikát, rajzot és testnevelést - angolul tanulnak.

A 2008/2009-es tanévtől iskolánk mindkét osztálya két tanítási nyelvű osztályként működik. Így az intézményünk városi intézménnyé vált. Ez azt jelenti, hogy minden Debreceni lakosú gyerek kérheti felvételét hozzánk. Logopédiai szolgáltatás is van az iskolában. Az iskola kimagaslóan képzett pedagógus gárdával rendelkezik, valamint szabadidő szervező is dolgozik iskolánkban. Nagyon hasznos munkát végez egyrészről a tanulók szabadidejének hasznos eltöltése szempontjából, másrészről a pedagógusok így is leterhelt munkájának könnyítése szempontjából is. A továbbtanulási mutatók jók, a tanulmányi versenyeken sikeresen vesznek részt tanulóink. Igény szerint indulnak tehetséggondozó és felzárkóztató szakkörök, egyéni foglalkozások. Több sportágban van lehetőség rendszeres testedzésre. Rendszeres a nyári táborok - köztük külföldiek - szervezése.


Az iskola nemzetközi kapcsolatokkal (Comenius projekt) is rendelkezik, melynek keretében a tanulók megismerkedhetnek más országok - Németország és Olaszország - gyermekeivel és kultúrájával.

A tanulók részére az 1-6. osztályokban napközis ellátás igényelhető.


Iskolánkban sok tanórán kívüli lehetőséget is biztosítunk a gyerekeknek: ingyenes: második idegen nyelv, sport (floorball, foci, testnevelés óra keretében: - korcsolya, úszás) drámajáték, kézműves, ének-zenei készségfejlesztő, természetjáró és informatika szakkör; felkészítő és felzárkóztató foglalkozások igény szerint a különböző tantárgyakból. térítéses: tenisz, modern tánc, karate, felvételi előkészítők.

Iskolánkban "Alapítvány a Lilla Téri Általános Iskoláért" alapítvány működik.