Üdvözöljük a Lilla Téri Általános Iskola honlapján!

Lilla Téri Általános Iskola / Lilla Téri Elementary School

Fenntartó: Debreceni Tankerületi Központ
Beiskolázási körzet: Debrecen közigazgatási területe


2020. szeptember 28.

Iskolánkban a 2. és a 4. évfolyam, valamint a 7.a és 7.c osztály tanulói  testnevelés óra keretén
belül hetente látogatnak el a MODEM foglalkozásaira. 
A Modern és Kortárs Művészeti Központ szabad teret, és foglalkozásokat biztosít diákjaink
számára, biztonságos körülmények között.
A 4650 négyzetméteres épületben egy légtérben egyszerre egy osztály tartózkodik az
izgalmas manuális, művészeti vagy sportfoglalkozásokon. Diákjaink számos hasznos
ismerettel és élménnyel gazdagodnak a programok jóvoltából.

 

 

 

Fényképek2020. szeptember 28.

A 7.b osztály tanulói 2020. 09. 09-én rendhagyó irodalomórán vettek részt a Debreceni
Református Kollégium előtti Emlékkertben, valamint Csokonai sírjánál. A foglalkozáson
Geréné Kristóf Katalin a költő életéről, a korról, és a poétai osztályról tartott előadást. A
gyerekek verset írtak, megtekintették a Csokonai-szobrot, emléktáblát, s a házat, ahol a költő
meghalt. Közösen szavalták A Reményhez c. költeményét, amelyet Lillához írt.

 2020. szeptember 18.

Testnevelés órákkal kapcsolatos tájékoztató2020. szeptember 11.

Jelentési kötelezettség szülőknek2020. szeptember 02.

Járványügyi intézkedések a Lilla Téri Általános Iskolában


2020. 09. 02-tól

 

A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek,
tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak
egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Kérjük a szülőket, hogy amennyiben
gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak
orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát haladéktalanul értesíteni, ha a gyermeknél
koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
A szülők az iskola épületébe csak indokolt esetben, előzetes egyeztetés után, a járványügyi
intézkedések betartásával orrot és szájat elfedő maszkban léphetnek be, testhő mérés,
kézfertőtlenítés után.


A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással
térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja
felül.
Közösségi terekben ( zárt térben) a maszk viselése kötelező!

 


Beléptetési rend:
A gyerekek az intézménybe hőmérőzést követően léphetnek be az alábbiak szerint:


Székhelyintézmény, Vág utca 9.
Főbejárat: alsó tagozat
Parkoló felőli kiskapu: felső tagozat


Bartók Béla utcai feladatellátási hely, Bartók Béla út 74.
Főbejárat: az ott tartózkodó osztályok


Kiléptetési rend:


A foglalkozásokat követően mindenki a főkapun át távozik az épületekből bemutatva az
intézményvezető által aláírt kilépőkártyát.


A napközis foglalkozásokról 15.30 után távozhatnak a gyerekek.


Szülői kérés alapján 15:30 órakor és 16:00 órakor a tanulókat a napközis nevelő kíséri a
bejárathoz. Kérjük a szülők pontosan érkezzenek. Az ügyeletet kérő tanulókért érkezők a
portásnak jelzik érkezésüket és kint várják meg, míg gyermekük kiér. Az ügyelet 17:00 óráig tart.


A járványügyi előírásokat maradéktalanul be kell tartani! (Maszk viselése engedélyezett,
lehetőleg másfél méteres védőtávolság, rendszeres kézfertőtlenítés.)


Az intézményben csak az intézménnyel jogviszonyban ( tanulók, iskola alkalmazottak) állók
tartózkodhatnak!2020. augusztus 17.

Szeretettel köszöntjük intézményedet ismét, abból az alkalomból, hogy a 2020-2021-es tanévben is tagjai lettetek a Boldog Óvoda és Boldog Iskola hálózatnak, gratulálunk a címetek sikeres megtartásához!2020. augusztus 12.

KEDVES SZÜLŐ!

 

A 2020/2021. tanévtől változás lesz, nincs készpénzes ill. kártyás befizetés étkezési díj megtérítésére.

 

A szülői tájékoztatóban szerepel a következő:

A 2020/2021 tanévtől a térítési díj kiegyenlítése csak csoportos beszedési megbízással történhet a személyes érintkezést nem igénylő, gyors, pontos és hatékony ügyintézés érdekében.

A már megadott csoportos beszedési megbízásokkal kapcsolatban kérjük, ellenőrizze, hogy a megadott értékhatár és lejárat dátuma megfelelő-e a további zavartalan beszedés érdekében.

 

Amennyiben még nem adott felhatalmazást bankjának a csoportos beszedési megbízással való fizetésre, szíveskedjen azt megtenni számlavezető bankjában! Kifejezetten ajánljuk gyorsabb, kényelmesebb megoldásként az internetbankon keresztül történő beállítást.

 

A felhatalmazáshoz szükséges adatok:

NÉV: Debreceni Intézményműködtető Központ

SZÁMLASZÁM: 11738008-15813619

CÍM: 4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A

BANKI AZONOSÍTÓ:  A15813619

FOGYASZTÓ AZONOSÍTÓJA: az étkező TAJ száma (9 számjegy folyamatosan)

FOGYASZTÓ NEVE: Az étkezést igénybe vevő neve

 

A térítési díj beszedése a tárgyhónap 10-ig történik.

Indokolt esetben lehetőség van készpénzzel történő fizetésre. A lehetőség biztosítása érdekében kérelmet kell benyújtani az illetékes ellátási helyhez, annak vezetőjéhez.

A kérelem elbírálását követően, csak az engedélyben szereplő kijelölt helyszíneken és felületeken lehetséges a díjfizetés.

Étkezéssel kapcsolatos információk: www.diminfo.hu internetes oldalon.

 

Lakatos Éva élelmezésszervező

tel.: +36302401353

email: lakatos.eva@diminfo.hu2020. július 15.